Ao Làng Ballas

الإقصاء المزدوج فيفا Lê Huỳnh Phước Ninh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18 / 18
10 اللاعب 2451 عرض
مناطق الفائزين

مناطق الفائزين

جولة 1/8
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
ToniGiang
3
Đông
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
EMPTY
-
EMPTY
-
5
EMPTY
-
EMPTY
-
6
Tám
0
Noname
3
7
EMPTY
-
EMPTY
-
8
EMPTY
-
EMPTY
-
الدور ربع النهائي
1
Ku Lì
1 (4)
ToniGiang
1 (5)
2
Hisu
0
Ninh
2
3
2Bi
4
Noname
2
4
Chiến
1
Leo
2
الدور نصف النهائي
1
ToniGiang
1
Ninh
3
2
2Bi
0 (3)
Leo
0 (4)
النهائي
Ninh
2 (4)
Leo
2 (5)
البطل
Leo
1
Đông
2

مناطق الخاسرين

جولة 1
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
Đông
1
Tám
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
Ku Lì
2
Hisu
0
جولة 2
1
Noname
0
Đông
3
2
Chiến
2
Ku Lì
1
جولة 3
1
Đông
1
ToniGiang
0
2
Chiến
2
2Bi
0
جولة 4
Đông
3 (4)
Chiến
3 (3)
جولة 5
Đông
4
Ninh
2
جولة 1/8
2
المباراة غير محدثة
ToniGiang
3 - 0
Đông
6
المباراة غير محدثة
Tám
0 - 3
Noname
الدور ربع النهائي
1
المباراة غير محدثة
Ku Lì
1 - 1 4 - 5
ToniGiang
2
المباراة غير محدثة
Hisu
0 - 2
Ninh
3
المباراة غير محدثة
2Bi
4 - 2
Noname
4
المباراة غير محدثة
Chiến
1 - 2
Leo
الدور نصف النهائي
1
المباراة غير محدثة
ToniGiang
1 - 3
Ninh
2
المباراة غير محدثة
2Bi
0 - 0 3 - 4
Leo
النهائي
1
المباراة غير محدثة
Ninh
2 - 2 4 - 5
Leo
البطل
1
المباراة غير محدثة
Leo
1 - 2
Đông
جولة
جولة 1
2
المباراة غير محدثة
Đông
1 - 0
Tám
4
المباراة غير محدثة
Ku Lì
2 - 0
Hisu
جولة 2
1
المباراة غير محدثة
Noname
0 - 3
Đông
2
المباراة غير محدثة
Chiến
2 - 1
Ku Lì
جولة 3
1
المباراة غير محدثة
Đông
1 - 0
ToniGiang
2
المباراة غير محدثة
Chiến
2 - 0
2Bi
جولة 4
1
المباراة غير محدثة
Đông
3 - 3 4 - 3
Chiến
جولة 5
1
المباراة غير محدثة
Đông
4 - 2
Ninh