GIẢI BÓNG ĐÁ LỄ HỘI CHÙA THƯỢNG PHƯỜNG TÂN DÂN - TRANH CÚP NAM VIỆT 2024

المجموعة 7 من جهة HDT Media Sân bóng phường Tân Dân, Thượng Chiểu, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam

15 / 15
8 الفريق 853 عرض

المجموعة: هناك 2 مجموعات و 12 مباراة.
الدور الخروجي: هناك 4 فرق لتجاوز مرحلة المجموعات و 3 مباراة.

جولة
المجموعة A
1 جولة 1
07:30 24/02/2024
FC ÔTÔ
3 - 3
FC PHÚ THỨ
2 جولة 1
15:00 24/02/2024
FC NAM VIỆT
4 - 1
FC TRƯỜNG PHÚC
1 جولة 2
07:30 25/02/2024
FC TRƯỜNG PHÚC
7 - 2
FC PHÚ THỨ
2 جولة 2
15:00 25/02/2024
FC ÔTÔ
3 - 10
FC NAM VIỆT
1 جولة 3
07:30 26/02/2024
FC TRƯỜNG PHÚC
5 - 0
FC ÔTÔ
2 جولة 3
15:00 26/02/2024
FC PHÚ THỨ
3 - 9
FC NAM VIỆT
جولة
المجموعة B
1 جولة 1
09:00 24/02/2024
FC TÂN DÂN 2
1 - 2
FC TÂN DÂN 1
2 جولة 1
13:00 24/02/2024
FC ĐOÀN KẾT
2 - 3
FC DUY TÂN
1 جولة 2
09:00 25/02/2024
FC ĐOÀN KẾT
1 - 1
FC TÂN DÂN 1
2 جولة 2
13:00 25/02/2024
FC DUY TÂN
5 - 2
FC TÂN DÂN 2
1 جولة 3
09:00 26/02/2024
FC TÂN DÂN 1
1 - 1
FC DUY TÂN
2 جولة 3
13:00 26/02/2024
FC TÂN DÂN 2
2 - 0
FC ĐOÀN KẾT
جولة
جولة 1
1 المجموعة A
07:30 24/02/2024
FC ÔTÔ
3 - 3
FC PHÚ THỨ

4 المجموعة B
09:00 24/02/2024
FC TÂN DÂN 2
1 - 2
FC TÂN DÂN 1

3 المجموعة B
13:00 24/02/2024
FC ĐOÀN KẾT
2 - 3
FC DUY TÂN

2 المجموعة A
15:00 24/02/2024
FC NAM VIỆT
4 - 1
FC TRƯỜNG PHÚC

جولة 2
1 المجموعة A
07:30 25/02/2024
FC TRƯỜNG PHÚC
7 - 2
FC PHÚ THỨ

3 المجموعة B
09:00 25/02/2024
FC ĐOÀN KẾT
1 - 1
FC TÂN DÂN 1

4 المجموعة B
13:00 25/02/2024
FC DUY TÂN
5 - 2
FC TÂN DÂN 2

2 المجموعة A
15:00 25/02/2024
FC ÔTÔ
3 - 10
FC NAM VIỆT

جولة 3
1 المجموعة A
07:30 26/02/2024
FC TRƯỜNG PHÚC
5 - 0
FC ÔTÔ

3 المجموعة B
09:00 26/02/2024
FC TÂN DÂN 1
1 - 1
FC DUY TÂN

4 المجموعة B
13:00 26/02/2024
FC TÂN DÂN 2
2 - 0
FC ĐOÀN KẾT

2 المجموعة A
15:00 26/02/2024
FC PHÚ THỨ
3 - 9
FC NAM VIỆT