GIẢI BÓNG ĐÁ LỄ HỘI CHÙA THƯỢNG PHƯỜNG TÂN DÂN - TRANH CÚP NAM VIỆT 2024

المجموعة 7 من جهة HDT Media Sân bóng phường Tân Dân, Thượng Chiểu, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam

15 / 15
8 الفريق 853 عرض

هناك 8 فرق و 104 لاعب يشاركون في الدوري.

5 مباريات لُعبت
3 انتصارات 1 تعادلات 1 خسائر

اللاعبون

+8
3 مباريات لُعبت
0 انتصارات 1 تعادلات 2 خسائر

اللاعبون

لا يوجد أعضاء
5 مباريات لُعبت
5 انتصارات 0 تعادلات 0 خسائر

اللاعبون

+18
3 مباريات لُعبت
0 انتصارات 1 تعادلات 2 خسائر

اللاعبون

لا يوجد أعضاء
3 مباريات لُعبت
0 انتصارات 1 تعادلات 2 خسائر

اللاعبون

لا يوجد أعضاء
4 مباريات لُعبت
1 انتصارات 2 تعادلات 1 خسائر

اللاعبون

+25
3 مباريات لُعبت
1 انتصارات 0 تعادلات 2 خسائر

اللاعبون

+17
4 مباريات لُعبت
2 انتصارات 0 تعادلات 2 خسائر

اللاعبون

+21