GIẢI BÓNG ĐÁ LỄ HỘI CHÙA THƯỢNG PHƯỜNG TÂN DÂN - TRANH CÚP NAM VIỆT 2024

المجموعة 7 من جهة HDT Media Sân bóng phường Tân Dân, Thượng Chiểu, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam

15 / 15
8 الفريق 915 عرض

أفضل لاعب وسط

Nguyễn Thành Long

0 %  (0)

Lãnh Quang Ngọc (24)

0 %  (0)

AN THANH THANG (23)

0 %  (0)

Aladanh (16)

0 %  (0)

Bá Thông (99)

0 %  (0)

Bùi Bá Cường (19)

0 %  (0)

Bùi Ngọc Đại (8)

0 %  (0)

Bùi Văn Dinh (16)

0 %  (0)

Bùi Văn Hồng (10)

0 %  (0)

Bùi Văn Phong (79)

0 %  (0)

Bùi Đức Việt (32)

0 %  (0)

Cao Tân (10)

0 %  (0)

Cao Việt Dũng (77)

0 %  (0)

Cương CX (5)

0 %  (0)

Cương Con (13)

0 %  (0)

Cảnh Trắng (21)

0 %  (0)

Duy Bé (36)

0 %  (0)

Duy Kiên (10)

0 %  (0)

Duy Mốc (52)

0 %  (0)

Dũng Paris (65)

0 %  (0)

Dũng Shin (31)

0 %  (0)

Dũng Sói (2)

0 %  (0)

Dương Dê

0 %  (0)

Dương Linh (45)

0 %  (0)

Dương Minh Hòa (28)

0 %  (0)

Dương Quang Thắng (11)

0 %  (0)

Hiếu Hài Hước (12)

0 %  (0)

Hoà TiTi (13)

0 %  (0)

Hoàng Lê (7)

0 %  (0)

Huy Con (1)

0 %  (0)

Huy Hưng (15)

0 %  (0)

Hán Văn Lim (15)

0 %  (0)

Hòa Đại Nhân (01)

0 %  (0)

Hùng Con (20)

0 %  (0)

Hải Què (8)

0 %  (0)

Hồ Nam (12)

0 %  (0)

Kim Huy (2)

0 %  (0)

Luận Phạm (85)

0 %  (0)

Lãnh Thị Yến Nhi

0 %  (0)

Lê Hiếu (11)

0 %  (0)

Lê Thanh Tùng (9)

0 %  (0)

Lê Thị Huyền Trâm

0 %  (0)

Lê Văn Cường (55)

0 %  (0)

Lưu Oánh (18)

0 %  (0)

Mai Long (92)

0 %  (0)

Mai Thế Mạnh (82)

0 %  (0)

Minh Hiếu (76)

0 %  (0)

Minh Thông (88)

0 %  (0)

Mạc Văn Minh (3)

0 %  (0)

Mạc Văn Trường (6)

0 %  (0)

Mạc Đức Kiên (14)

0 %  (0)

NGUYEN VAN QUANG (79)

0 %  (0)

Nam OK (12)

0 %  (0)

Nguyễn Bá Thắng (99)

0 %  (0)

Nguyễn Hoàng Văn (4)

0 %  (0)

Nguyễn Minh Dương (20)

0 %  (0)

Nguyễn Minh Thành (80)

0 %  (0)

Nguyễn Mạnh Việt (8)

0 %  (0)

Nguyễn Thị Hà

0 %  (0)

Nguyễn Trung Kiên (11)

0 %  (0)

Nguyễn Văn Bình (23)

0 %  (0)

Nguyễn Văn Cường (01)

0 %  (0)

Nguyễn Văn Hòa (12)

0 %  (0)

Nguyễn Văn Nam (66)

0 %  (0)

Nguyễn Văn Điển (4)

0 %  (0)

Ngô Thị Nga

0 %  (0)

Ngọc Hải (43)

0 %  (0)

Nhân KT (94)

0 %  (0)

Phùng Minh Diện (67)

0 %  (0)

Phạm Hòa (33)

0 %  (0)

Phạm Văn Hoàng (36)

0 %  (0)

Phạm Văn Tiến (98)

0 %  (0)

Quang Thắng (5)

0 %  (0)

Quyết Nổ (1)

0 %  (0)

Quân F1 (2)

0 %  (0)

Quý Ròm (15)

0 %  (0)

Thiên Phúc (22)

0 %  (0)

Thành Đạt (14)

0 %  (0)

Thắng Tuti (19)

0 %  (0)

Toàn Balck (93)

0 %  (0)

Trung Ramos (7)

0 %  (0)

Trần Khắc Hưng (100)

0 %  (0)

Trần Ngọc Thành (71)

0 %  (0)

Trần Văn Mạnh (64)

0 %  (0)

Trần Đức Minh (6)

0 %  (0)

Văn Chung (6)

0 %  (0)

Văn Kết (32)

0 %  (0)

Vũ Mạnh Dũng (76)

0 %  (0)

Vũ Thành (93)

0 %  (0)

Vũ Văn Hải (5)

0 %  (0)

Vũ Văn Luân (88)

0 %  (0)

Vũ Văn Ngọc (87)

0 %  (0)

XUÂN TRÌNH (10)

0 %  (0)

Xuân Chiến (77)

0 %  (0)

Đinh Hiến (47)

0 %  (0)

Đinh Quốc Tiến (33)

0 %  (0)

Đinh Thế Vượng (16)

0 %  (0)

Đinh Văn Thuận (2)

0 %  (0)

Đoàn Bá Đạt (17)

0 %  (0)

Đoàn Thái (4)

0 %  (0)

Đoàn Văn Nam (18)

0 %  (0)

Đào Anh Đạt (8)

0 %  (0)

Định Design (7)

0 %  (0)

Đức Cris (7)

0 %  (0)