pess 5565 cup a

المجموعة 5 من جهة Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 الفريق 1099 عرض

trung kiên

الممثل

Phùng Nguyễn Như Phong

رابط الفريق

غير مرتبط

المباريات التي تم لعبها

2 مباراة

انتصارات - تعادلات - خسائر

1 - 1 - 0
1 جولة 1/8
trung kiên
المباراة غير محدثة
lê quang chiến
2 جولة 2
المباراة غير محدثة
trung kiên
11 - 1
Phú
3 جولة 3
المباراة غير محدثة
trung kiên
1 - 1
Thắng T