pess 5565 cup a

المجموعة 5 من جهة Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 الفريق 1099 عرض

Anh Đức 127

الممثل

Phùng Nguyễn Như Phong

رابط الفريق

غير مرتبط

المباريات التي تم لعبها

2 مباراة

انتصارات - تعادلات - خسائر

1 - 0 - 1
1 جولة 1/8
Anh Đức 127
المباراة غير محدثة
anh bo
2 جولة 2
المباراة غير محدثة
Anh Đức 127
1 - 2
Công Hổ
3 جولة 3
المباراة غير محدثة
Anh Đức 127
3 - 1
tân bo