Tắt Đèn FC

Vũ Sơn Trà 0987595541 [email protected] 17 المستخدم ترفيهي 25-30 كرة القدم
مقدمة

“Tắt Đèn FC không chỉ là 1 đội, 1 nhóm mà là 1 hệ tư tưởng. Không phân biệt trắng đen, màu sắc, xuất phát điểm, nghề nghiệp... cứ vào sân là đoàn kết, chiến đấu. Cái tên nó đẹp hay dở là do tâm hồn của người tiếp nhận của nó tốt hay xấu thôi.” 

قميص 1
قميص 2
قميص 3

منطقة التفعيل

:
19:15 - الأربعاء
Hà Nội, Việt Nam