Humble Chú Tư

Nguyen Minh Trung 0902520012 [email protected] 8 المستخدم ترفيهي 25-30 دوري الدوري الإنجليزي الممتاز
مقدمة

Team được ghép từ 4 fan Ars và 1 fan Chel từ 2 teams Chú Tư và Be Humble đến từ hệ thống giải đấu FPL team 5v5 danh giá Việt Nam OPEN. Mục tiêu tham gia là thêm một kênh để thịt luộc các team OPEN khác :D

قميص 1
قميص 2
قميص 3

منطقة التفعيل

: غير محدث
Việt Nam