Fut7Blogging

Đặng Đình MInh Đức - - 6 المستخدم ترفيهي غير محدث دوري الدوري الإنجليزي الممتاز
مقدمة

hello ae, chúng mình là Fut7Blogging. Mong muốn của chúng mình là cọ sát với ae chơi Fpl trên toàn Việt Nam còn mục đích là có bữa lẩu free. 

قميص 1
قميص 2
قميص 3

منطقة التفعيل

: غير محدث
غير محدث